Dostawca PRTG w Polsce

tel. 22 763 08 74

Sensory prtg

Co to jest sensor PRTG ?

W PRTG Network Monitor, sensory (inaczej czujniki Prtg) są podstawowymi elementami monitorującymi.
Jeden sensor Prtg zwykle monitoruje jedną zmierzoną wartość w Twojej infrastrukturze, na przykład ruch na porcie przełącznika, obciążenie procesora serwera lub wolne miejsce na dysku. Średnio potrzeba około 5-10 sensorów na serwer lub jednego czujnika na port przełącznika. Wszystkie licencje PRTG różnią się jedynie maksymalną liczbą sensorów, których możesz użyć do monitorowania. Kupując teraz jedną licencję, możesz w dowolnym momencie uaktualnić ją do większej, płacąc różnicę w cenie.

W PRTG Network Monitor tworzysz urządzenia, które reprezentują rzeczywiste urządzenia, serwery, bazy danych i inne elementy w Twojej sieci. Następnie dodajesz czujniki do tych urządzeń.

Każdy sensor Prtg czujnik monitoruje jeden aspekt urządzenia. Może to być na przykład czas ping, obciążenie procesora na serwerze, ruch w interfejsie sieciowym lub stan kasety z tonerem.

O urządzeniach i sensorach Prtg Network Monitor

Na przykład można utworzyć urządzenie reprezentujące zaporę - firewall, urządzenie reprezentujące serwer Exchange i urządzenie reprezentujące drukarkę.
Do każdego urządzenia możesz dodać jeden lub więcej czujników.